Hlavná stránka  Naša obec  Naša škola  Zamestnanci školy  Žiaci školy  Fotogaléria  Náš časopis

 

 

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Jana Gombitová – poverená riadením školy, učiteľka 1.-4. ročníka
Mgr. Monika Čabalová – učiteľka 1.–4. ročníka
Marko Špilár – učiteľ telesnej výchovy
Mgr. Marek Eliáš – učiteľ náboženskej výchovy
Mgr. Ivana Kundrátová – vychovávateľka ŠKD

 

RADA ŠKOLY:

Predseda – Mgr. Jana Gombitová
Podpredseda - Ing. František Hurný
Tajomník - Ing. Slavomíra Bazyľáková
Člen – Ľubica Gonosová
Člen – Renáta Zakovičováerézia Piskoriková – zástupca rodičov

 Stránka je v prevádzke od 1.3.2006