Hlavná stránka  Naša obec  Naša škola  Zamestnanci školy  Žiaci školy  Fotogaléria  Náš časopis


 

 

  A  K  T  U  A  L  I  T  Y  

 


DETSKÝ KARNEVAL

Obdobie fašiangov si deti spríjemňujú školským karnevalom. Miestnosť ožije čarodejnicami, pirátmi, princeznami, rôznymi zvieratkami, ale objaví sa aj spiderman, batman a iné fantastické rozprávkové bytosti.
Aj v tomto školskom roku sa môžu naši žiaci tešiť na svoj fašiangový deň, ktorý sa uskutoční 12. februára 2010 v priestoroch školy.
Už teraz sa tešíme na všetky krásne, zaujímavé ale aj strašidelné masky.

 


PLES BREZNIČANOV


ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

V januári každoročne vítame v našej škole budúcich prvákov. Formou hry deti preukazujú svoje schopnosti, zručnosti a pripravenosť pre vstup do základnej školy.
Riaditeľstvo Základnej školy v Breznici oznamuje rodičom budúcich prvákov,
že dňa 26. januára 2010 sa uskutoční zápis do 1. ročníka v priestoroch základnej školy
v čase od 14 00 do 15 00 hod. Je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodičov alebo jeho zákonných zástupcov.
Po tomto termíne je možné zapísať dieťa v akomkoľvek čase najneskôr do 15. februára 2010 v kancelárii školy.
Tešíme sa na všetkých budúcich prvákov!!


PROJEKT - VESMÍR NA DLANI

Kto by  v našej zaľudnenej a pomerne husto zastavanej krajine dostal chuť spoznávať prírodné krásy, nemusí sa hneď vydať až do vzdialených končín sveta. Stačí, ak zbystrí zrak a začne sa lepšie prizerať. Užasne nad tým, koľko krásy sa mu objaví pred očami. Radosť z toho zážitku bude o to väčšia, čím viac bude o pozorovaných skutočnostiach vedieť.
Vďaka podpore projektu nadáciou Konto orange sa môžeme spolu so  žiakmi tešiť na realizáciu projektu, na objavovanie nových nepoznaných skutočností vesmíru.  Hlavnou myšlienkou projektu bude vzbudiť u žiakov záujem o pozorovanie vesmírneho priestoru. Žiaci budú spoznávať tajomstvá vesmíru. Naučia sa pozorovať dennú aj nočnú oblohu za pomoci teleskopov. Budú  získavať nové poznatky a zručnosti z manipulácie s teleskopom. Z encyklopédií sa dozvedia o súčasnom výskume vesmíru, spoznajú slávnych astronómov a ich objavy. Ďalšie informácie prinesieme po realizácii projektu.

POZDRAVY PRE OBČANOV OBCE

Aj v tomto školskom roku naši žiaci potešili občanov obce
vlastnoručne vyrobenými vianočnými pozdravmi s týmto prianím:

Oheň v krbe tíško praská,                                
v srdciach vládne pokoj, láska.                         
Z oblohy sa sype sneh,
všade počuť detský smiech.
Už sa stromček ligoce,
prajeme krásne Vianoce.

 

Žiaci  Základnej školy v Breznici

 


MIKULÁŠ

„Mikuláško, dobrý, tuší,
že mu v noci zmrznú uši.
Cestou stretol našu babku,
ponúkla mu svoju čiapku.
Teplučká je vpredu, vzadu,
brmbolec má na parádu.“

Keď sa Mikuláš dozvedel, že v čase rozdávania darčekov majú žiaci Základnej školy a deti z Materskej školy v Breznici chrípkové prázdniny, neváhal porušiť svoju tradíciu a navštívil nás aj o týždeň neskôr. Dňa 11.12.2009 nás so svojim veľkým košom, plným darčekov, navštívil priamo v Kultúrnom dome v Breznici, kde sme už naňho netrpezlivo čakali, aby sme ho prekvapili svojim bohatým kultúrnym programom. V úvode sa roztancovali farebné svetielka, ktoré spestrili predvianočnú chvíľu. Aj smutný Filipko si našiel v čase Vianoc svojho priateľa. Deti z MŠ a žiaci ZŠ sa predstavili s rôznymi básničkami, scénkami a nechýbali ani vianočné koledy. Zvonček na Mikulášskej palici nám oznamoval, že sa Mikulášovi naše predstavenie veľmi páči. V závere programu niekto zabúchal na dvere. Bol to čert, ktorého sa deti rok čo rok veľmi boja. Keď vbehol medzi ľudí, deti sa rozutekali na všetky strany. Svätý Mikuláš obdaroval deti sladkým darčekom a rozlúčil sa s nami s prísľubom, že nás opäť o rok navštívi.


staršie aktuality

 

 Stránka je v prevádzke od 1.3.2006