Hlavná stránka  Naša obec  Naša škola  Zamestnanci školy  Žiaci školy  Fotogaléria  Náš časopis


 

 

  A  K  T  U  A  L  I  T  Y - 2 0 0 9 

 


VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

Termín Veľkonočných prázdnin je od 9.4.2009 do 14. 4.2009. Nástup do školy je v stredu 15.4.2009.


FOTENIE

Každoročne našich žiakov do školy chodí fotografovať firma PORTRÉT z Tornale. Aj v tomto školskom roku zavíta k nám 30.marca 2009. Nezabudni!


MATEMATICKÝ KLOKAN

Matematický klokan nie je počítačové zviera. Je to najväčšia matematická súťaž na svete a na Slovensku. Vlani riešilo jej úlohy viac ako 5,1 milióna žiakov zo 41 krajín sveta. Na Slovensku súťažilo neuveriteľných 84495 žiakov z 1443 škôl. V tomto školskom roku 2008/2009 sa súťaž uskutoční 26.marca 2009.Z našej školy sa do súťaže prihlásilo 18 žiakov. O výsledkoch Vás budeme informovať. Držíme im palce!


CHRÁŇME LESNÚ ZVER

Okresná rada Slovenského poľovníckeho zväzu Stropkov a Mesto Stropkov -odbor školstva a kultúry  vyhlásili pre MŠ, ZŠ a ZUŠ okresu Stropkov výtvarnú súťaž Chráňme lesnú zver, ktorou chcelo u žiakov podporiť potrebu ochrany lesnej zveri. Z našej školy sa zapojili títo žiaci: Tomáš Korba, Ján Mihelič, Samuel Smolko, Juraj Piskorík, Monika Štefanišinová. Odborná porota zhodnotila všetky prihlásené práce do súťaže a na našu veľkú radosť žiačka Monika Štefanišinová získla krásne

I. miesto. Všetci sme sa zúčastnili na preberaní ocenenia a prezreli sme si aj prekrásnu výstavu trofejí poľovníkov okresu Stropkov. Gratulujeme!


RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Dňa 27.3.2009 udeľuje Riaditeľstvo Základnej školy v Breznici žiakom školy z príležitosti Dňa učiteľov riaditeľské voľno.


ŠKOLSKÉ KOLO ROZPRÁVKOV0 VRETIENKO

Dňa 25. februára 2009 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO. Touto akciou sme naplnili jeden z hlavných cieľov školy - zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov, zvyšovať záujem o rozprávky, knihy a literatúru vôbec. Ceny recitátorom venovalo ZRŠ.
Vyhodnotenie:
1. miesto: Stanislava Bazyľáková

2. miesto: Katarína Ilčisková

                 Zuzana Konárová


Gratulujeme, na okresnom kole dňa 19.2.2008 nás reprezentovali tieto súťažiace.


PLES BREZNIČANOV

Riaditeľstvo Zš a Mš v spolupráci s OCú v Breznici Vás pozýva na Ples Brezničanov ktorý sa uskutoční 14. februára 2009 v sále kultúrneho domu so začiatkom o 18.30 h

O Vašu zábavu sa postará skupina PROSPEKT, vstupné: 15€/os. , tombola: 1€

Informácie a predaj vstupeniek:  Mgr. Smolková, MŠ Ľ. Gonosová

tel. 746 1104, zsbreznica@zsbreznica.edu.sk


VYHODNOTENIE PROJEKTU ELEKTRONIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Vďaka podpore projektu „Malý autor“ sa nám na základe rôznych čitateľských aktivít podarilo a darí sa nám rozvíjať čitateľskú zručnosť u žiakov. Naši žiaci sa sami stali autormi svojej prvej rozprávkovej knižky s názvom „Kniha mojich rozprávok.“ To ale predchádzalo niekoľkým stretnutiam, na ktorých sa zapájali do čitateľských súťaží, pracovali na vytváraní rozprávkových postavičiek, zapájali sa aj do dramatizácie rozprávok. Podarilo sa im vymyslieť veľa zaujímavých rozprávok, ktoré písali na základe zážitkov zo svojho života, ale do tvorby zapájali aj svoju fantáziu. Rozprávky s týmto názvom sa našli v našej knihe: O stratenej pesničke, Ako sa Kiki a Miki zabávali, Cesta, ktorá išla sama, Pasca a myš, Chrípka, O zázračnom klobúku, Malý kúzelník, Lov veľkej ryby a mnoho iných rozprávok. V rámci  podpory projektu sme mohli obohatiť náš knižný fond o nové rozprávkové tituly, encyklopédie, CD DVD rozprávky. Žiaci si ich s veľkým záujmom vypožičiavajú a nás samozrejme teší ich obrovská chuť do čítania.


POLROČNÉ PRÁZDNINY

Polročné prázdniny sú 30.1.2009, vyučovanie začína 2.2.2009


FAŠIANGY V ŠKOLE

ZRŠ a Riaditeľstvo ZŠ Breznica Vás pozýva na ktoré sa uskutočnia dňa 29. januára 2009 v triede školy so začiatkom o 10.00 hod.

Tešíme sa na pekné karnevalové masky!


ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

Riaditeľstvo ZŠ v Breznici oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2009/2010 sa uskutoční dňa 21.januára 2009 od 14.00 do 15.00 hod v triede školy. Prosíme rodičov, aby k zápisu doniesli rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch rodičov, prípadne zákonných zástupcov. Zapísať dieťa možno aj v nasledujúce dni do 15.2.2009 v kancelárii školy


ŠKOLSKÉ KOLO PYTAGORIÁDY

Mám z vás radosť, žiaci!

Mám z vás radosť, žiaci!

Pytagoriáda je určená žiakom základných škôl (od tretieho ročníka ZŠ) a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Člení sa na 6 kategórií. Kategórie P3, P4 a P5 sú dvojkolové - školské a okresné (regionálne kolo), kategórie P6, P7 a P8 sú trojkolové - školské, okresné a celoštátne kolo. Školské kolo sa uskutočnilo dňa         pod dohľadom učiteľov matematiky a do okresného kola postúpili najúspešnejší riešitelia :

 

P 3 – tretí ročník – Samuel Smolko                               17 bodov

P 4 – štvrtý ročník – Stanislava Bazľáková                    22 bodov

                               - Simona Gonosová                      21 bodov

 

Ako úspešní riešitelia školského kola budú našu školu reprezentovať na okresnom kole v Stropkove dňa 28.4.2009.


staršie aktuality

 

 Stránka je v prevádzke od 1.3.2006