Hlavná stránka  Naša obec  Naša škola  Zamestnanci školy  Žiaci školy  Fotogaléria  Náš časopis


 

 

  A  K  T  U  A  L  I  T  Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIANOČNÉ PRÁZDNINY

22. december 2008- 7. január 2009, vyučovanie začína vo štvrtok 8.1.2009.                                              V I A N O Č N É   P R I A N I E

Ujo mráz namaľoval na okná biele obrázky
            a opäť k nám prichádza Vianočný čas.
            Krajina spí pod bielou perinou a malí i veľkí
            začínajú opäť veriť rozprávkam.
            Nech je tá Vaša vianočná rozprávka
            tá najkrajšia a presne taká, akú ju chceme mať,
            nech je v nej pokoj, zdravie a láska.

To Vám želajú žiaci a učitelia ZŠ Breznica


PROJEKT ELEKTRONIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podporilo náš projekt Elektronizácia školskej knižnice s názvom  „Malý autor“ v sume 59000,-Sk. Projekt je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti hravou formou, na tvorbu čitateľských dielní a rôznych čitateľských aktivít. Vyvrcholením projektu bude tvorba a krst vlastnej rozprávkovej knižky, ktorú žiaci na základe získaných skúsenosti z predchádzajúcich stretnutí vytvoria. Obsahom projektu bude aj dramatizácia, tvorba rozprávkových postavičiek ale aj beseda so známou detskou spisovateľkou Gabrielou Futovou. Prebieha plnenie projektu v našej škole.


SÚPERENIE MÁLOTRIEDNYCH ŠKôL
     
Z areálu Základnej školy v Breznici sa nám 17. októbra 2008 podarilo vďaka podporenému projektu Otvorená škola šport vytvoriť centrum športu pre málotriedne základné školy okresu.
     Hlavnou aktivitou projektu bol futbalový turnaj „O putovný pohár riaditeľky školy“ málotriednych základných škôl okresu Stropkov. Zo siedmych málotriednych škôl okresu prijali pozvanie tri školy – ZŠ Breznica, ZŠ Miňovce, ZŠ Nižná Olšava. Hlavnou myšlienkou celej akcie bolo vzájomné športové súperenie medzi žiakmi škôl, ktoré taktiež nemajú vhodné podmienky na rozvoj športovej činnosti.
     Základná škola Breznica získala vďaka podporenému projektu Otvorená škola šport sumu 50000,- korún a prilepšila si tak materiálne vybavenie školy náradím, ktoré je vhodné na využívanie počas hodín telesnej výchovy a činnosti v školskom klube detí, ale taktiež na celkovú podporu športovej činnosti v škole.
     Žiaci si zmerali sily vo vzájomných futbalových zápasoch, hralo sa podľa pravidiel malého futbalu. Nechýbal ani test z olympionizmu, kde žiaci využili svoje poznatky zo športu. Každý turnaj má svojho víťaza a poradie po vzájomných zápasoch bolo nasledovné:

     1. 
ZŠ Breznica
     2. 
ZŠ Miňovce
     3. 
ZŠ Nižná Olšava
     Najlepším strelcom turnaja sa stal žiak ZŠ Breznica Adrián Moskaľ. Žiaci boli odmenení madailami, škola dostala pohár a diplom. Putovný pohár riaditeľky školy zostal v ZŠ Breznica.
     Záver patril školskej jedálni a chutnému guľášu a už teraz sa žiaci tešia na druhý ročník  futbalového turnaja súperenia málotriednych škôl okresu Stropkov.


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2008/2009

Riaditeľstvo ZŠ Breznica  oznamuje všetkým žiakom školy a rodičom, že školský rok začína v utorok 2.9.2008 o 8.00  sv.omšau   o 9.00 hod. slávnostné otvorenie školského roku 2008/2009 v budove školy. Na všetkých žiakov sa srdečne tešíme a želáme im úspešný začiatok.

Riaditeľstvo ZŠ Breznica


ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA 2007/2008

Slnečné ráno, radosť z nastávajúcich prázdnin, rozlúčka so štvrtákmi, prvé prvácke vysvedčenie, odmeny za celoročnú prácu v škole, školský časopis, vyhodnotenie zberu papiera a reprezentácie školy- To všetko bolo súčasťou posledného dňa v našej škole, odkiaľ žiaci odchádzali nielen s vysvedčením, ale aj s mnohými darčekmi a sladkosťami.
Všetkým žiakom a taktiež zamestnancom prajeme krásne letné zážitky a šťastný návrat do školských lavíc.


Pobyt  v prírode Pod Vlekom

Už tradične sa v školský rok končí príjemným pobytom v prírode na chate Pod Vlekom. Tak tomu bolo aj v závere školského roka 2007/2008. Tohtoročný pobyt bol iný tým, že so žiakmi na chatu putovali aj ich dvojkolesové tátoše – bicykle. Na novej cyklodráhe si zmerali sily žiaci aj učiteľky. V noci nechýbalo hľadanie pokladu, ktoré bolo plné napätia, strachu a radosti. Počasie nám prialo a tak sme príjemne strávili pobyt v prírode plný hier a zábavy. Aj týmto patrí vďaka TJ Slávia Stropkov za spríjemnenie záveru školského roka.


Výlet Krásna Hôrka – Betliar – jaskyňa Domica

Záver školského roka patrí výletom, tak bolo tomu aj v Základnej škole Breznica. Predposledný školský týždeň  začal výletom na Krásnu Hôrku, Betliar a do jaskyne Domica. Prvá návšteva viedla na hrad Krásna Hôrka, kde žiaci s veľkým záujmom počúvali výklad sprievodkyne o rode Bebekovcov a Andrássyovcov. Pod hradom ich zaujali predajné stánky so suvenírmi, kde každý nakúpil darček pre seba a svojich blízkych. Cesta pokračovala do kaštieľa Betliar. Ten bol krajší už na pohľad. Prehliadka trvala hodinu. Zaujali ich hlavne poľovnícke trofeje rozmernejších zvierat, knižnica s 15000 zväzkami kníh a zaujímala ich skoro každá miestnosť. Veríme, že návšteva hradu Krásna Hôrka a kaštieľa Betliar  zanechali u žiakov príjemné a trvalé zážitky. V Betliarskej reštaurácii sme sa chutne najedli a mohli sme pokračovať ďalej.

Autobus nabral smer k jaskyni Domica, ktorá je známa od dávna. Naša prehliadka trvala 45 minút. Jaskyňa Domica je zapísaná do kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Jaskyňu vytvorili podzemné toky rieky Styx a Domického potoka. Tvorí jeden celok s jaskyňou Baradla v Maďarsku. Žije tu 16 druhov netopierov. Poniektorí žiaci boli v jaskyni prvý krát, bol to pre nich neopakovateľný zážitok.

Po tejto prehliadke sme nabrali smer do Breznice, výlet sa skončil príchodom domov o 20.00 hodine.

Posledný školský týždeň ešte zďaleka neskončil. Žiaci odovzdali učebnice a tešia sa na ďalší výlet už v rámci nášho okresu, na chatu pod Vlek. Ale to sa nám už do tohto časopisu nezmestilo...

FOTO


Divadlo spod Spišského hradu s hrou Vrešťadlo

Dňa 10. júna 2008 žiaci našej školy navštívili kultúrne stredisko v Stropkove, aby si mohli pozrieť Divadielko spod Spišského hradu s hrou Vrešťadlo. Žiakov hra veľmi zaujala, páčila sa im a určite boli radi, že zažili pekný kultúrny zážitok. Použili si svoj kultúrny poukaz.


Naše úspechy v Zorničke a Maxíkovi

Žiaci na hodinách čítania a výtvarnej výchovy počas celého školského roka pravidelne pracovali s detskými časopismi Zornička a Maxík, zapájali sa aj do súťaží a výsledky sa dostavili:

Súťaž Horton – Tomáš Korba – DVD film Horton

Súťaž Zdravie – ZŠ Breznica – Kniha ilustrátorov

Výtvarná súťaž - Môj anjel sa vie biť – ZŠ Breznica - kniha


PLAVECKÝ VÝCVIK

V rámci hodín telesnej výchovy naši žiaci počas celého školského roka navštevovali krytú plaváreň v Stropkove, raz mesačne. Mnohí sa vďaka tomuto pravidelnému navštevovaniu naučili plaveckým zdatnostiam a v na konci sa mohli popýšiť vlastným plávaním. Vďaka patrí učiteľovi telesnej výchovy Jozefovi Smoligovi a našim vyučujúcim, ktoré sa o nás na plavárni starali.


ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

Dňa 6. júna 2008 sa uskutočnil 12. ročník Športovej olympiády žiakov 1.-4.ročníka základných škôl okresu Stropkov. Podujatie sa realizovalo v športovom areáli ZŠ Konštantínova Stropkov. Žiaci súťažili v tradičných atletických disciplínach: beh na 50m, na 300m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a štafeta. Víťazi boli odmenení medailami a diplomami. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Tomáš Korba, Adrín Moskaľ, Samuel Smolko, Adam Jakubov, Monika Štefanišinová, Marcela Karchňáková, Stanislava Bazyľáková, Klaudia Toráková, Lukáš Štefanišin, Viktor Bartko, Dávid Kuriľak, Michal Tokár, Tatiana Karchňáková, Zuzana Borščová, Katarína Ilčisková, Katarína Hurná.

Žiaci ZŠ Breznicia získali celkovo 7 medailí a bolo to v týchto disciplínach:

3. miesto – skok do diaľky – Stanislava Bazyľáková

3. miesto – hod kriketovou loptičkou – Stanislava Bazyľáková

2. miesto – beh na 50m – Lukáš Štefanišin

1. miesto – skok do diaľky – Lukáš Štefanišin

2. miesto – beh na 300m – Viktor Bartko

1. miesto – hod kriketovou loptičkou – Viktor Bartko

2. miesto – skok do diaľky – Tatiana Karchňáková


1.JÚN - MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

...je deň, keď majú sviatok všetky deti. Naša škola oslávila tento deň hrami na školskom dvore, pečenou klobáskou od pána starostu a darček dostalo každé dieťa.

Všetkým deťom na svete želáme, a to nielen v tento deň, aby:

- mali šťastné detstvo,

- netrpeli hladom a smädom,

- mali svoj domov a dobrých rodičov,

- neboli týrané a inak zneužívané,

- rodičia vždy mali na ne čas, každý deň dostávali veľa lásky.


DEŇ MATIEK

Mamulienka, drahá mama,

ďakujem ti, že ťa mám,

že vo svete zložitom

nezostávam nikdy sám,

že nepoznám žiadne drámy.

Za to všetko: Vďaka, mami!

Dňa 18. mája 2008 sa v kultúrnom dome zišli mamky a babky, kde im žiaci základnej školy a deti materskej školy predviedli svoje pripravené programy, ako vďaku za ich lásku, obetavosť a starostlivosť. Po vystúpení každá mamička dostala od svojej ratolesti vlastnoručne zhotovený darček.


ZBER STARÉHO PAPIERA
V mesiaci apríl riaditeľstvo školy vyhlásilo zber starého papiera. Žiaci spolu nazbierali 1074kg papiera. Do zberu sa zapojilo 15 žiakov školy. Medzi najúspešnejších zberačov patria Juraj Piskorík a Stanislava Bazyľáková.


BOHÚŇOVA PALETA
Základná umelecká škola P.M.Bohúňa v Dolnom Kubíne vyhlásila súťaž Bohúňova paleta 2008. Cieľom súťaže je subjektívna výpoveď žiakov, na základe pozorovania skutočnosti, reakcie na okolitý svet v 21. storočí.Naši žiaci zaslali 25 prác, za ktoré dostali pochvalný list.


PYTAGORIÁDA P3, P4
Na obvodnom kole Pytagoriády dňa 2. apríla 2008 v Stropkove našu školu zastupovali žiaci Simona Gonosová, Lukáš Štefanišin, Zuzana Borščová.

Poradie:

P 3 – Simona Gonosová – 6. miesto – úspešná riešiteľka

P 4 – Zuzana Borščová – 28. miesto

         Lukáš Štefanišin – 29. miesto


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova. Cieľom tejto súťaže je viesť žiakov k poznaniu literatúry.
Na našej škole súťažili 10. apríla 2008 žiaci v I. kategórii – Monika Štefanišinová, Ján Mihelič, Juraj Piskorík, Klaudia Toráková, Katarína Ilčisková, Katarína Hurná, Stanislava Bazyľáková, Simona Gonosová,  Klaudia Štempecová, Michal Tokár, Zuzana Borščová, Tatiana Karchňáková, Dávid Kuriľak.

Celkové poradie:

  1. miesto – Katarína Ilčisková

  2. miesto – Zuzana Borščová

  3. miesto – Simona Gonosová

DEŇ UČITEĽOV
Deň 28. marec. Pre niektorých možno iba jeden z prvých jarných dní. Ale pre nás učiteľov je to jeden z dní, ktorý je výnimočný. Práve tento deň je dňom, kedy si pripomíname narodenie Jána Ámosa Komenského – učiteľa národov.

V tomto školskom roku sa Obec Breznica rozhodla pri tejto príležitosti oceniť svoje učiteľky na slávnostnej akadémii v Stropkove dňa 31.marca 2008. Ocenenie prebrali z rúk starostu obce Breznica Slavomíra Brendzu riaditeľka základnej školy Mgr. Jana Smolková a riaditeľka materskej školy Ľubica Gonosová.

RIADITEĽSKÉ VOĽNO
Dňa 31.3.2008 udeľuje Riaditeľstvo Základnej školy v Breznici žiakom školy z príležitosti Dňa učiteľov riaditeľské voľno.


MATEMATICKÝ KLOKAN
Dňa 27. 3.2008 sa naši žiaci zúčastnili najväčšej súťaže na svete Matematický klokan. Žiaci súťažili vo vekových kategóriách: Klokanko 2, Klokano 3, Klokanko4. Vyhlasovateľom medzinárodnej súťaže  Matematický klokan je asociácia Klokan bez hraníc so sídlom v Paríži. Usporiadateľom  súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť EXAM testing. Zúčastnení žiaci našej školy sú:

Klokanko 2 :

Korba Tomáš, Mihelič Ján, Piskorík Juraj, Smolko Samuel, Štefanišinová Monika, Toráková Klaudia

Klokanko 3:

Bazyľáková Stanislava, Gonosová Simona, Hurná Katarína, Ilčisková Katarína, Štempecová Klaudia, Tokár Michal

Klokanko 4:

Borščová Zuzana, Kuriľak Dávid, Štefanišin Lukáš.

Hlavným poslaním tejto súťaže je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi. A taktiež umožniť súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

Usporiadateľ zverejní výsledky súťaže na internetovej stránke www.exam.sk najneskôr 21.4.2008.


MAREC - výročie narodenia Pavla Dobšinského
Je zaujímavé, že práve mesiac marec je určený na to, aby sa vzdelávala úcta knihám a všetkým, ktorí sa podieľajú na ich tvorbe, vydávaní a šírení. V tomto mesiaci si žiaci našej školy priniesli do školy svoju obľúbenú knižku a v triedach si z nich urobili výstavku. Veď aj v marci sa prebúdza príroda a láka ľudí von z obydlí. Na chvíle čítania zostáva deň po dni menej času. Ale je to tak! Marec patrí knihám. Keďže rozprávky má každý rád a v tomto mesiaci bolo Výročie narodenia Pavla Dobšinského - 16. marca 1828, nášho zberateľa ľudovej slovesnosti a rozprávok,  vo vestibule školy bol zhotovený zaujímavý pútač o jeho živote a tvorbe.


PRÁZDNINY V ŠKOLE
Počas Jarných prázdnin od 3.3.2008 do 7.3.2008 bude areál Základnej školy v Breznici a učebňa výpočtovej techniky otvorená v čase od 10.00 hodiny do 16.00 hodiny. VSTUP VOĽNÝ!


ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO
Naši malí umelci si zmerali sily v prednese rozprávky v súťaži Rozprávkové vretienko, ktoré sa v našej škole konalo dňa 21.2.2008 a najlepší boli:

1. miesto - Stanislava Bazyľáková

2. miesto - Monika Štefanišinová

3. miesto - Katarína Hurná

     Katarína Ilčisková

     Klaudia  Štempecová

Víťazka zo školského kola Stanislava Bazyľáková reprezentovala našu školu na okresnom kole v Stropkove, kde získala pekné III. miesto. Gratulujeme!


ŠALIANSKY MAŤKO
Aj napriek tomu, že súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J.C.Hronského nemalo v tomto školskom roku okresné pokračovanie, naša škola si zorganizovala školské kolo tejto súťaže 10. 1.2008 a výsledky boli nasledovné:

I.kategória  – 1. miesto – Stanislava Bazyľáková

                    2. miesto – Katarína Ilčisková

                    3. miesto – Simona Gonosová

                                    Michal Tokár

II. kategória – 1. miesto – Zuzana Borščová


PLES BREZNIČANOV - plagát


KARNEVAL DETÍ - plagát


ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
Riaditeľstvo ZŠ v Breznici oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka ZŠ v šk. roku 2008/2009

sa uskutoční dňa 16.januára 2008 od 14.00 do 15.00 hod. v triede školy.

Prosíme rodičov, aby k zápisu doniesli rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch rodičov, prípadne zákonných zástupcov. Zapísať dieťa možno aj v nasledujúce dni do 15.2.2008 v kancelárii školy.


FOTOGRAFOVANIE
Dňa 9.1.2008 do našej školy príde fotograf
a žiaci našej školy budú mať možnosť vyfotografovať sa.


PRÁZDNINY

Vianočné prázdniny trvajú od 22.12.2007 do 7.1.2008, vyučovanie sa začína 8.1.2007.


VÍTANIE MIKULÁŠA
Základná a Materská škola v spolupráci s Obecným úradom v Breznici Vás pozýva dňa 5.12.2007 o 16.00 hodine na stretnutie s Mikulášom. V programe vystúpia žiaci ZŠ a deti MŠ.


POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Vážení rodičia, žiaci a široká verejnosť, riaditeľstvo Základnej školy v Breznici Vás pozýva na návštevu našej školy

počas Dňa otvorených dverí 9.12.2007 od 14.00 do 18.00 hodiny. Počas tohto dňa si budete môcť prezrieť priestory školy, triedy, učebňu PC, knižnicu, cvičebňu, školskú jedáleň a dvere budú otvorené aj v zborovni školy.

Pre každého návštevníka je pripravený darček!


NOVEMBER

Náš projekt :

Dúhová mozaika práv dieťaťa

Práva dieťaťa boli vyhlásené 20. novembra 1959 – OSN, obsahujú desať morálnych princípov, ktoré potvrdzujú, že „ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má.“

Do 20.11.2007 bude v Základnej škole Breznica prebiehať zapájanie sa do projektu Dúhová mozaika práv dieťaťa na hodinách VV. Na chodbách školy bude vyvesených všetkých 10 práv dieťaťa. Práce môžu byť maľované, kreslené alebo prevedené na PC. V škole si urobíme výstavku prác, všetky zapojené práce si budú môcť žiaci školy prezrieť na www.duhovamozaika.qsh.sk


OKTÓBER – mesiac úcty k starším

Náš projekt :

Poznatky z detstva našich starých rodičov

V piatok 26.10.2007 usporiadame besedu v ŠKD so starým rodičom, porozpráva nám zážitky zo svojho detstva.

Na základe zozbieraných poznatkov od starých rodičov prezentácia v skupine. Zhotovíme pozdravy a darčeky, ktoré im darujeme.

 

 Stránka je v prevádzke od 1.3.2006