Hlavná stránka  Naša obec  Naša škola  Zamestnanci školy  Žiaci školy  Fotogaléria  Náš časopis

Kde sme  Charakteristika  História  600 rokov obce

 

 Základná charakteristika obce

 

Adresa obecného úradu

Breznica č. 100, 091 01

Okres

Stropkov

Samosprávny kraj

Prešovský

Starosta:

Slavomír Brendza

Obecná rada:

 

Telefón

0547181750

Fax

0547181752

Email

obecbreznica@mail.t-com.sk 

Webstránka obce:

Nie

Pripojenie na internet:

Áno

Erb obce:

Áno

Veľkosť katastra v ha

993

Počet obyvateľov obce

718

0-15 rokov

133

16-18 rokov

32

18-40 rokov

255

40-60 rokov

189

nad-60 rokov

109

Kultúrny dom:

Áno - 150 miest

Galéria:

Nie

Kino:

Nie

Základná škola:  

Počet tried:

Špeciálne, odborné učebne:

Telocvičňa pri ZŠ :

Školská jedáleň :

MŠ:

1. – 4. ročník

2

odborná učebňa výpočtovej techniky

minitelocvičňa

áno

áno

Dom smútku:  

Áno

Iné spoločenské miesta:

Kostol sv. Jozefa

 

2. Územné a plánovacie dokumenty

Územnoplánovacia dokumentácia obce: áno

Plán hospodárskeho a soc. rozvoja obce: áno

3. Komunálna infraštruktúra obce

Vodovod: áno

Plynovod: áno

Kanalizácia: vo výstavbe

Čistička odpad. vôd: vo výstavbe

Cestná infraštruktúra stav: dobrý/v príprave

Káblová televízia alebo iné siete: nie

 

4. Podnikateľské aktivity v obci, výrobné prevádzky, poľnohospodárske družstvá, obchodné prevádzky, informačné centrá, strediská cestovného ruchu, hotely, ubytovne, motoresty, motely, reštauračné zariadenia, ....

Názov prevádzky

Typ prevádzky

Počet zamestnancov

Motorest FULIMEX

reštaurácia

 

EKO PRODUKT Breznica

Poľnohospodárska výroba

 

Potraviny SABI

Obchodná prevádzka

 

Potraviny A. Malačinová

Obchodná prevádzka

 

 

     Poloha: Breznica leží vo východnej časti doliny strednej Ondavy, v nadmorskej výške okolo 175 m. Prevláda orná pôda a lúky, nesúvislý les je iba v juhovýchodnej časti.

     Súčasnosť: Veľkosť katastra  je 993 ha. V obci je kultúrny dom, základná škola, materská škola a školská jedáleň, dom smútku a barokovo – klasicistický rímskokatolícky kostol svätého Jozefa z roku 1763. Nachádza sa tam aj klasicistická kaplnka. Rímskokatolícka farnosť bola znovu zriadená košickým arcibiskupom Alojzom Tkáčom dňa 1.7.1997.

     V obci sa nachádza Motorest FULIMEX–reštaurácia, EKOPRODUKT s.r.o. Breznica, zaoberajúce sa  poľnohospodárskou výrobou, Potraviny SABI a Potraviny A. Malačinová, Krčma u Dušana – pohostinstvo, Dolutovský – firma na výrobu sviečok.

     V obci je aj športový areál TJ. Okolie obce je vhodné na turistiku a agroturistiku.

 

 Stránka je v prevádzke od 1.3.2006